آرامگاه شاه نعمت الله ولی
عکس اول آرامگاه شاه نعمت الله ولی عکس دوم آرامگاه شاه نعمت الله ولی

آرامگاه یا آستانهٔ شاه نعمت الله ولی بنایی مربوط به دوره صفوی است که شهر ماهان در استان کرمان جای گرفته است . این اثر در تاریخ 15 دی 1310 با شمارهٔ ثبت 132 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . شاه نعمت الله ولی در سال 832 و به قولی 834 ه.ق در شهر کرمان درگذشت و در ماهان در میان باغی مدفون شد . هستهٔ اولیهٔ این بنا گنبدی منفرد بود که در سال 840 ه.ق و به دستور «احمدشاه دکنی» ساخته شد و به‌ تدریج گسترش یافت .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir