قلعه دختر
عکس اول قلعه دختر عکس دوم قلعه دختر

قديمي ترين اثر تاريخي کرمان بناي قلعه معروف به قلعه دختر است . اين قلعه که در بيشتر تواريخ به نام "قلعه کوه" آمده در ارتفاعات شمال شرقي کرمان بر فراز صخره هايي از سنگ و خارج از شهر قديم کرمان قرار گرفته و بقاياي آن مايه شگفتي بينندگان و دورنماي گذشته اين شهر مي باشد . قدمت اين قلعه به دوران ساساني مي رسد و بازمانده معبد آناهيتا (الهه ناهيد ، نگهبان آبها ، زنان ، گياهي و باروري) است . ساختمانهاي اين قلعه روي هم به دو قسمت مجزا تقسيم مي شود . قسمتي که بر فراز قله نسبتا" مرتفع جنوب شرقي قرار دارد و کاملا" به علت وضعيت طبيعي از قلعه مجزا است . قسمت دوم بر تپه کوتاهتري قرار دارد . در زمين سلجوقيان نيز قلعه دختر پناهگاه کرمانيان محسوب مي شده است .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir