قلعه سب سوران
عکس اول قلعه سب سوران عکس دوم قلعه سب سوران

کلا (قلعه) سب اثر بی بدیل و شگفت تاریخی و گردشگری استان و کشور است که حائز اهمیت می‌باشد . قلعهٔ سب مرکز حکمرانی نواحی دور و نزدیک شهرستان سراوان از قبیل کنت ، هیدوچ ، سوران ، زابلی ، پسکوه ، گشت و ... بوده ‌است و در ادوار مختلف از لحاظ سیاسی اهمیت داشته ‌است . به طوری که طبق اسناد موجود ، اولین منطقه در شرق بلوچستان که نیروهای ناصرالدین شاه در سال 1257 جهت کنترل منطقه به آنجا گسیل شدند ، قلعهٔ سب بود .
قلعهٔ سب زیباترین و بلندترین بنای خاکی کشور می‌باشد . گویا شروع بنای قلعه در دورهٔ صفویه به وسیلهٔ طایفهٔ بزرگزاده‌ها بوده ‌است . قلعه در طول حکم رانی حکام ، حداقل سه بار تعمیر شده و بناهایی به آن اضافه شده و اکنون بدین صورت وجود دارد . بنای اصلی قلعه بر روی صخره‌ای کم ارتفاع انجام شده که نیاز به پی کنی را برطرف کرده پایه‌های آن را در زمین محکم نگه می‌دارد . اضلاع بنا در قاعده 31 غربی و 29 جنوبی می‌باشد که زیربنای آن حدود 900 متر به دست می‌آید . البته هر چه ارتفاع آن افزایش می‌یابد ، اضلاع آن کوچک تر می‌شوند تا نهایتا در قله ، ضلع غربی به 19 و ضلع شرقی به 18 متر می‌رسد .
ارتفاع قلعه در حال حاضر از ضلع جنوبی 23 متر می‌باشد که تنها در دو طبقهٔ آن اتاق سازی صورت گرفته ‌است . بدین صورت که بیشتر ارتفاع آن از سطح زمین به وسیلهٔ خاک (در اصطلاح بلوچی "بار") پر شده و تنها یک راه رو جهت صعود و چاهی که جهت دست رسی ساکنان قلعه به آب در دل صخره ایجاد شده ، خاک ریزی نشده ‌است . اطراف این چاه تا ارتفاع 10 متری سنگ چینی شده تا در طبقهٔ اول قلعه مورد استفاده قرار گیرد . حتی می‌گویند تونلی به طرف پایین وجود داشته که به ته چاه می‌رسیده و کف آن لای روبی می‌شده ‌است که اکنون محو شده ‌است .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir