کوه صفه
عکس اول کوه صفه عکس دوم کوه صفه

کوه صفه نام کوهی است از سلسله جبال زاگرس در منتهاالیه جنوب جغرافیایی اصفهان که از شمال به جاده کمربندی ، از غرب به کوه‌های تخت رستم و دره خان ، از شرق به شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی و از جنوب به اراضی باز و خط آهن محدود می‌گردد .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir