بازار وکیل
عکس اول بازار وکیل عکس دوم بازار وکیل

از بازارهاي شيراز است كه در زمان كريم خان زند (1172 - 1193 ه.ق) در شرق شيراز در محله درب شاهزاده ، در كنار مسجد وكيل و در شرق ميدان شهدا احداث شده است . معماري اين بنا برگرفته از بازار قيصريه لار و همچون بازارچه بلند اصفهان ساخته شاه عباس كبير است اما عرض بازار وكيل بيش از ساير بازارهاست . همچنين 74 دهانه طاق ضربي بازار با ارتفاع بيش از 11 متر مرتفع تر از طاق ساير بازارهاست كه البته هم اينك به علت خاكريزي كف بازار ، ارتفاع طاق ها به ده متر تقليل يافته است .
اين بازار كه از نظرمعماري داراي سه فضاي عبور و مرور (فضايي براي گذر مشتريان) ، حريم مغازه (به ارتفاع تقريبي 2 پله بالاتر از سطح زمين) ، فضاي مغازه (محل فروش) است . داراي پنج در بزرگ است كه در چهار سوي آن قرار گرفته است . هم چنين شامل دو رشته شمالي - جنوبي و شرقي - غربي است كه چون صليبي يكديگر را قطع كرده اند . در تقاطع اين دو رشته چهار سوق قرار گرفته است كه بر روي يك هشتي قرار دارد . اين چهار سوق داراي طاق بزرگ ضربي محكمي است و در پاي طاق نيز چند ترنج آجركاري شده است .
در هشتي نيز مغازه هايي چهارگوش در دو طبقه وجود دارد . ضلع شمالي - جنوبي بازار از دروازه اصفهان شروع مي شود و تا كوچه جنوبي سراي مشير ادامه مي يابد . در دو طرف اين راسته هر قسمت 41 جفت (82 باب) مغازه وجود دارد كه در جلو هر يك سكويي از قطعات سنگي بزرگ كه بر روي آن ، ترنج هايي برجسته حجاري شده است . در اين بازار براي مصونيت از رطوبت ، مغازه ها را در حدود يك متر فراتر از سطح زمين ساخته اند . مغازه ها اغلب داراي پستو بوده و در دو طبقه طراحي شده اند .
در شمال شرقي اين راسته ، چند كاروانسراي قديمي به نام هاي روغني ، گمرك و احمدي ساخته شده است كه در ورودي آنها در درون بازار است . هر يك از اين كاروانسراها داراي چندين حجره مي باشند .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir