باغ‌ شاهزاده‌ ماهان
عکس اول باغ‌ شاهزاده‌ ماهان عکس دوم باغ‌ شاهزاده‌ ماهان

بناي اصلي آستانه ماهان متعلق به نيمه اول قرن نهم هجري قمري (840 هجري قمري) است که بعدا" ساختمانهايي به بناي اوليه اضافه شده است . اين الحاقات بيشتر متعلق به دوران شاه عباس اول صفوي و محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار و عصر حاضر مي باشد . قديمي ترين قسمت آستانه گنبدي است که بر مزار شاه قرار دارد ، اين گنبد در سال 840 هجري قمري به هزينه و دستور احمدشاه بهمني دکني که از ارادتمندان شاه بود ، ساخته شده است . کتيبه بقعه اي که احمدشاه دکني بر مزار شاه نعمت الله در ماهان ساخته هنوز باقي است . آستانه شاهکاري است از هنر معماري شش قرن اخير با تلفيقي از فضاي معماري مقبول و باغسازي بسيار فرح انگيز و صفايي عارفه .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir