مجموعه گنجعليخان
عکس اول مجموعه گنجعليخان عکس دوم مجموعه گنجعليخان

اين مجموعه در مرکز شهر قديم و در حاشية بازار قرار دارد . مساحت مجموعه 11000 متر مربع و عناصر مجموعه عبارتند از : ميدان ، در ضلع جنوبی حمام ، در ضلع شمالی ضرابخانه ، در ضلع شرقی مدرسه و کاروانسرا ، در ضلع غربی آب انبار واقع گرديده و در سه جناح آن بازارهای گنجعليخان قرار دارد که بازار مسگرها و بخشی از راستة اصلی را تشکيل می دهد . معمار مجموعه "استاد سلطان محمد معمار يزدی" و بانی آن گنجعليخان ؛ حاکم کرمان در سالهای 1005 الی 1029 ه.ق می باشد . همچنين چهار مسجد در چهار جناح ميدان قرار داشته که فعلاً سه باب آن باقيمانده و زيباترين آنها مسجد ضلع شرقی در جوار کاروانسرا است که موزه ای از هنرهای تزئينی به شمار می آيد .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir