مسجد ملک
عکس اول مسجد ملک عکس دوم مسجد ملک

اين مسجد يکی از بزرگترين مساجد شهر کرمان است که در خيابان امام واقع شده و اولين جامع شهر کرمان بوده است . اين بنا در سال 477 ه.ق و به دستور تورانشاه سلجوقی احداث شده است که در طول ايام تغييرات و تبديلات زيادی در آن صورت گرفته است . از آثار دوران سلجوقی سه محراب در ضلع غربی ، يک محراب در شبستان مشهور به امام حسن (مربوط به دوران قبل از سلجوقيان) و برج آجری ضلع شمال شرقی می باشد . تعميراتی در عصر صفويه و قاجاريه در آن صورت گرفته و نقشة بنا از نوع مساجد چهار ايوانی است و تزئينات ظاهری آن کاشيکاری از نوع معرق و معقلی می باشد .

با ما در تماس باشیدهتــــل ارگ جدیــــد

عضویت در خبرنامه

پل های ارتباطی با هتل ارگ جدید

کرمان ،بم ،کیلومتر 10 جاده بم زاهدان ،شهرک ارگ جدید

03444252472

03444252472

a-j-hotel.ir